• kiyder@gmail.com
  • 0 212 555 16 66

Derneğin yurtiçi ve yurtdışı faaliyet amaçlarını özetle şöyle sıralayabiliriz:
1. Derneğin amaç edindiği hizmetler herkesin yararına açıktır. Belli bir yöre veya kitleye hizmetle sınırlı değildir. Bu amaçla belli bir yöreye ve kitleye hizmetle sınırlı olmaksızın ve hiçbir ayırım gözetmeksizin yurtiçinde ve yurtdışında tüm insanlara; ihtiyaç duydukları her türlü insanî yardım ve hizmet sunmak, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için faaliyetler yapmak.
2. Kimsesiz, yaşlı, dul, yetim, öksüz, sokak çocukları, sokakta kalmış her türlü insanı, yurdundan ayrı kalmışları, mültecileri, yolda kalmışları himaye etmek, aynî ve nakdî her türlü maddî ve manevî yardımı yapmak. Aynı zamanda fakir ailelerin çalışabilecek bireylerine meslek edindirmek, iş imkânı sağlamak.
3. Ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen felaket, afet, savaş gibi olağanüstü durumlarda ve olağan zamanlarda ihtiyaç sahiplerine gıda, sağlık, eğitim, giyim, barınma, kira, konut, yakacak, temizlik ve sair bütün şartlarda aynî ve nakdî her türlü maddî ve manevî yardımda bulunmak.
4. Yurtiçinde ve yurtdışında eğitim gören, ihtiyaç sahibi Türkiye ve yabancı uyruklu öğrencilere her türlü eğitim ve öğretim yardımı yapmak ve burs vermek.
5. Amacı doğrultusunda değerlendirilmek üzere her türlü kurban bağışı kabul etmek, yurtiçi ve yurtdışında kurban organizasyonları yapmak.
6. Ramazan ayına mahsus gelen her türlü aynî ve nakdî tüm bağışları kabul etmek, gelen bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için yurtiçi ve yurtdışında organizasyonlar yapmak, iftar programları tertip etmek.
7. Faaliyetleri daha geniş çapta yapabilmek için ileriye dönük Kadınlar Kolu ile Öğrenciler Kolu vb. birtakım alt birimler oluşturmak, çeşitli şehir ve ülkelerde şube ve temsilcilikler açmak.
8. Derneğin etkinliklerini, gelişmesini ve geleceğini ilgilendiren konuları ele alıp görüş belirtmek, Derneğin gelirlerinin ve sosyal yardımların arttırılması için Derneğe her türlü maddî ve manevî katkılarda bulunması, maddî ve manevî yardımların toplanmasına yardımcı olması maksadıyla Yönetim Kurulu dışında ayrıca Yüksek İstişare Kurulu adında bir danışma organı oluşturmak.
Ülkemizde benzer amaca hizmet eden ve fedakârca faaliyet gösteren kardeş kuruluşlar arasına resmî olarak yeni katılan derneğimizin, ülkemiz ve milletimiz adına tüm insanlık için hayırlara vesile olması umuduyla…